Agneta-Colliander-682x1024IBL:s ordförande Agneta Colliander är en av de huvudansvariga för årets Diagnostikforum i Örebro, 28-29 september. Vi har frågat vad deltagarna kan förvänta sig under den två dagar långa konferensen samt varför Diagnostikforum behövs?

-DF syftar till att stärka professionen och ämnet biomedicinsk laboratorievetenskap. Konferensen vänder sig i första hand till biomedicinska analytiker men är givetvis öppen även för andra som är intresserade av dessa frågor. Diagnostikforum ska vara den plats där alla discipliner kan mötas och som ett naturligt komplement till vårmöten. Det är även en möjlighet för de som arbetar med utveckling och forskning att presentera sina resultat på nationell nivå. Här finns även möjlighet för möten mellan utställare inom diagnostikaindustrin och användarna.

Vad kan biomedicinska analytiker förvänta sig under dagarna?

-Ett mycket innehållsrikt program som ger både fördjupning inom laboratoriemetodiken samt en möjlighet att få diskutera både etiska dilemman och kvalitetsfrågor.

 Vad kommer deltagare kunna ta med sig efter DF?

-Ny kunskap som man kan använda sig av i sitt arbete. Möjlighet att träffa andra biomedicinska analytiker med samma intresseområde samt bygga framtida nätverk.

 Något särskilt du ser fram emot själv?

-När man tittar på det spännande program som projektledaren Gabriella Lillsunde Larsson och de olika arbetsgrupperna har tagit fram så önskar man att man kunde klona sig. Det kommer att vara svårt att välja bland alla intressanta föredragningar. Givetvis hoppas jag på ett stort deltagande och att alla ska känna att de har fått med sig det där lilla extra.