Anmälan till Diagnostikforum är personlig och gäller deltagande under båda dagarna.

Deltagaravgifter

Deltagaravgift, medlem i IBL: 1 900 kr

Deltagaravgift, övriga: 2 400 kr

Gå 3 – betala för 2!
Vid anmälan av tre deltagare från samma klinik/lärosäte/arbetsplats (med samma kostnadsställe/betalningsreferens) så betalar ni bara för två av dem.
Erbjudandet gäller både för nya anmälningar och redan anmälda. Har ni redan anmält två deltagare kan ni alltså anmäla en tredje utan kostnad.
Samma sak – var tredje deltagare gratis – gäller om ni anmäler ännu fler deltagare. Anmäler ni sex deltagare så betalar ni för fyra av dem, och så vidare.
(Vid anmälan av både medlemmar och Icke-medlemmar applicerar vi ”den billigaste på köpet”, alltså att det är medlemmarna i IBL som vi inte fakturerar för).
Observera att alla deltagare ska anmälas i formuläret nedan, även de som deltar kostnadsfritt.

Studerandemedlemmar i IBL ( som studerar på grundutbildningen till biomedicinsk analytiker) får delta på Diagnostikforum utan avgift.

  Anmälningsformulär Diagnostikforum 2021


  Dina uppgifter
  (obligatoriska uppgifter)


  Faktureringsadress
  Faktureringsadress inkl. kostnadsställe och referens (Adressen är vanligtvis inte samma som arbetsplatsens adress)
  Medlemskap och studerande
  (Obligatorisk uppgift)

  Medlem i IBLEj medlem i IBLStuderande på grundutbildningen

   

  Övrigt

  Villkor för anmälan:
  Observera att din anmälan är bindande. Sista dag för anmälan är 22 oktober, avbokning kan ske kostnadsfritt fram till och med den 15 oktober 2021. Vid avbokning efter 15 oktober debiteras hela avgiften. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad. Avbokning och överlåtelse måste ske skriftligen till info@diagnostikforum.se.

  Jag har läst och godkänner ovanstående villkor för anmälan.

   


  huvudutställare

   

  utställare