Välkommen att anmäla dig som besökare på Diagnostikforum 2018.
Sista dag för anmälan är 25 september.

Priser för deltagande 8-9 oktober

Vid anmälan senast 15 juni:
Medlem i IBL, 3 500 kr
Ej medlem i IBL, 4 500 kr
Studerande på biomedicinsk analytikerprogrammet 1000 kr

Vid anmälan efter 15 juni:
Medlem i IBL, 4 500 kr
Ej medlem i IBL,  5 000 kr
Studerande på biomedicinsk analytikerprogrammet 1000 kr

I priset ingår:

– Tillträde till programmet 8-9 oktober
– Deltagande på seminarier och workshops
– Konferensmaterial
– Lunch, fika, mingel och socialt program*
– MÖjlighet till deltagande i postkonferens onsdag 10 oktober*
– Möjlighet att ställa ut en poster

*Anmälan till postkonferens och vissa aktiviteter i socialt program görs i separata formulär. Antalet platser är begränsade.

Byte av deltagare

Det är tillåtet att överlåta sin plats till en annan deltagare. Om två personer vill delta varsin dag på konferensen räcker det med en(1) anmälan där deltagarbiljetten överlåtes.

Bekräftelse på anmälan

Bekräftelse på din anmälan skickas per e-post direkt efter att du anmält dig.

Betalning

Faktura på deltagaravgiften skickas efter 7 september 2018.

Avbokning

Avbokning görs skriftligen till info@diagnostikforum.se. Vid avbokning efter 25 september debiteras hela deltagaravgiften. Vid avbokningar fram till och med 25 september debiteras en avbokningsavgift på 500 kr. Om du inte kan delta kan din plats överlåtas till någon annan utan extra kostnad.

Anmälan till Diagnostikforum är stängd