Nedan hittar de föreläsningar från Diagnostikforum 2016 i Örebro som vi har fått tillåtelse att publicera på webbsidan. Vi kommer att uppdatera listan med fler presentationer allteftersom föreläsare godkänner publicering.


Kvalitet

Laboratoriemedicin, bioteknik och vård- vad händer inom standardiseringen? 

Processkartor i praktiken

Praktiskt ”kvalitetständ” på labbet

Molekylärdiagnostik

Next generation sequencing (NGS) – Från forskning till rutin 

Detektion och kvantifiering av HTLV-1 och -2 med Droplet Digital PCR

Next generation sequencing för behandlingsstyrande analyser inom molekylärpatologin

Plenarföreläsningar

Zikavirus

WHO CC

Transfusionsmedicin

Nytt från Handboken om hantering av blodkomponenter och val av blod inför transfusion

Mikrobiologi

Virologisk och epidemiologisk influensaövervakning

Meningokock-utbrott på scoutläger i Japan

Etik 

Gen-etik

Eikronder på Karlskoga lasarett

Fadderskap för nyanlända

Patientnära analyser 

Biomedicinska analytikers roll inom patientnära verksamhet i Skåne 

Kommunebioingeniør

Det mobile Sygehuslaboratorium 

Patologi

Workshiftning åt båda hållen för biomedicinsk analytiker

Min väg till medicine master i biomedicinsk laboratorievetenskap

Specialist BMA på patologen

Snabb PCR-diagnostik

Snabb PCR för molekylärpatologiska analyserna KRAS, BRAF och EGFR

Fysiologi

Livsstil och tidiga riskfaktorer för  ateroskleros

Kemi

Vad krävs för att få tillbaka körkortet? 

Alkoholmetabolism och alkoholmarkörer

BMA på kriminaltekniska avd.

Veterinärmedicin 

Urinsediment 

Borrelia och ankplasma PCR och serologisk diagnostik