Konferensprogrammet kommer att inledas och avrundas med plenarföreläsningar både på torsdagen och fredagen. Vi är glada över att kunna presentera flera mycket meriterade och intressanta föreläsare.

 

Professor och överläkare, Medicinsk Diagnostik Karolinska

Föreläsning: Metagenomik – Framtidens mikrobiologiska diagnostik
”Övervakningen av coronavirusets varianter via helgenomsekvensering”
Torsdag 28 oktober, kl 09.00


 

Professor och överläkare, Medicinsk Diagnostik Karolinska

Föreläsning: Imagningbaserad minimalinvasiv diagnostik
”Föreläsningen kommer att belysa hur endovaskulär minimalinvasiv diagnsotik utvecklas och samspelar med omics-tekniker och den nya patologin. VIdare kommer aspekter kring molekylär avbildning och precisionsmedicin diskuteras och ny fotonräknande datrotomografiteknik beskrivas.”
Torsdag 28 oktober, kl 09.40

 

Professor och biomedicinsk analytiker, Karolinska Institutet

Föreläsning: Kommer vaccination att stoppa covid-19-pandemin?
Torsdag 28 oktober, kl 16.00

 

 

Professor och sjukhuskemist, Medicinsk Diagnostik Karolinska

Föreläsning: Trends in the medical laboratory, in relation to the biomedical laboratory profession
Fredag 29 oktober, kl 08.30

 


CEO for the Canadian Society for Medical Laboratory Science

Föreläsning: Speak and Be Heard: Communicating Across the Generations
Unless you work, live and socialize alone, chances are generational differences are getting in the way of clear communication and productive relationships. We have multiple generations in the workplace, and it’s causing tension. Traditionalists, Baby Boomers, Gen X, Gen Y and Gen Z are struggling to speak and be heard. This session will cover who we are, what experiences and global situations shaped our values and beliefs and how we carry these with us at home, to work and through our volunteer experiences. Tips and tricks will be shared as we find a way to be heard.
Fredag 29 oktober, kl 15.10

 

 


 

huvudutställare