För mer information kontakta:

Gabriella Lillsunde Larsson 
e-post: gabriella.lillsunde-larsson@regionorebrolan.se