Vid frågor kontakta:

IBL:s kansli
e-post: kansli@ibl-inst.se