Här hittar ni de presentationer som vi fått tillåtelse att lägga ut av föreläsare.

Diagnostikforum 2013

Tisdag 1 oktober

Plenarföreläsning
Hur kan vi skapa en värdeskapande vård? Joakim Edvinsson, utvecklingsledare, Qulturum, Jönköping

Workshop – QTA-tracer
Erfarenheter och lärdomar från utvecklingen och användandet av systemet, Ann-Marie Andersson, områdeschef och Magnus Gramming, Jönköping

Seminariepass – Patientsäkerhet och självtester
Varför betala för ett klamydiatest på apoteket när man kan få det gratis inom sjukvården – Lars Falk, STD-läkare, Landstinget i Östergötlands län

NYSAM – vad och varför jämför vi oss med varandra – Johan Arrelöv, utvecklingsansvarig, NYSAM

Biomedicinsk analytiker i primärvården – resurs eller slöseri? Göran Schedvin,överläkare och Maria Kuusinen, biomedicinska analytiker, Linköping

Onsdag 2 oktober

Plenarföreläsning
Laboratoriemedicinens betydelse för patientsäkerheten, Hans Rutberg, adjungerad professor i utvärdering och hälsoekonomi

Seminariepass – Klinisk fysiologi
Är det möjligt att minska bildtagningstiden på gammakameran och samtidigt få bättre diagnostik, Anette Davidsson, biomedicinsk analytiker, Linköping

Utveckling av metoden för en helt ny gammakamerateknik, Julia Studeny, biomedicinsk analytiker, Linköping

Seminariepass – Immunologi
Inverterad CD4/CD8 kvot och associerade parametrar hos 66-åringar – Den longitudinella svenska HEXA immunstudien, Jan Strindhall, lektor i biomedicinsk laboratorievetenskap, Jönköping

Seminariepass – Molekylärbiologisk diagnostik
Genetik vid inflammatorisk tarmsjukdom, Elisabet Norén, biomedicinsk analytiker, PhD, Jönköping

Adiponektin inhiberar angiotensin II-inducerad abdominal aorta aneurysm, Emina Vorkapic. biomedicinsk analytiker, Jönköpingkapic

Seminariepass – Kvalitetssäkring
Nationell patientöversikt, Kerstin Adolfsson, Landstinget i Jönköping

SKUP, Elisabet Eriksson Boija, Fil.Dr i Biokemi, SKUP-koordinator i Sverige, Equalis

Torsdag 3 oktober

Plenarföreläsning
Biomedical Laboratory Scientists (BLS) in the future Healthcare, Christina Grunwald, Danske Bioanalytikere (Dbio)

Workshop- studenthandledare
Interprofessionell utbildning

Seminariepass – IT-stöd
IT-lösningar på labb, Steve Gräsberg, biomedicinsk analytiker, koordinator, Skövde

Proficiency software, Emma Jacobsen, Cellavision AB, Lundre_Diagnostikforum

HemaLink, Ingvor Olausson,biomedicinsk analytiker, Siemens AB, Stockholm

Seminariepass – Metodik
Senaste nytt inom MaldiTof, Åsa Johansson, biomedicinsk analytiker, Växjö

ISO 22870 ledningssystem för patientnära analysverksamhet, Lena Morgan, biomedicinsk analytiker, SIS, Stockholm

Seminariepass – Etik
Etik och moral från Helsingforsdeklarationen, Ewa Grodzinsky, biomedicinsk analytiker, docent, verksamhetschef FoU-enheten, Landstinget i Östergötland

Gemensam svensk biobanksinfrastruktur – nyheter inom biobanksområdet, Gunilla Bergström, biobanks- och vävnadssamordnare, Landstinget i Östergötland, chef Regionalt BiobanksCentrum sydöstra sjukvårdsregionen

Seminariepass – Utbildning
Masterutbildning inom klinisk laboratoriemedicin i Örebro – Agneta Colliander, biomedicinsk analytiker, biträdande verksamhetschef vid laboratoriemedicinska kliniken, Örebro Universitetssjukhus