mob_logotyp

Årets program innehåller temablock för biomedicinska analytiker inom de flesta discipliner. Välj bland molekylärbiologi, klinisk fysiologi, veterinärmedicin, etik, klinisk kemi, patologi, kvalitet, PNA och transfusionsmedicin.

Ladda ner årets program:
Diagnostikfroum program