Årets program kommer att innehålla temablock för biomedicinska analytiker inom de flesta discipliner.
Programmet publiceras här inom kort.