Programmet uppdateras löpande i takt med att programpunkter spikas. Utöver föreläsningar kommer det finnas tid till nätverkande och för att besöka utställningen.

 

Program för utskrift (pdf)

Torsdag 28 oktober

08.30 Uppkoppling och uppstart

08.45 Välkomna!

Maysae Quttineh och Joachim Lundahl inleder Diagnostikforum 2021

 

09.00 Plenarföreläsning

Metagenomik – Framtidens mikrobiologiska diagnostik

Jan Albert, professor och överläkare, Medicinsk Diagnostik Karolinska

Moderator: Maysae Quttineh

 

09.40 Plenarföreläsning

Imagningbaserad minimalinvasiv diagnostik

Staffan Holmin, professor och överläkare, Medicinsk Diagnostik Karolinska

Moderator: Maysae Quttineh

 

10.50 – 16.00
Temaföreläsningar i parallella spår
(Inklusive lunch, pauser och paneldiskussioner)

Temaspår 1: Covid-19-pandemin
Vad har pandemin lärt oss? Vilka lärdomar kan vi ta med oss för att skapa bra förutsättningar inför likande kriser i framtiden? Här möter du verksamhetschefer, metodutvecklare och Folkhälsomyndigheten med flera. Vi blickar tillbaka på pandemin från start till nuläge och reflekterar över hur det har påverkat diagnostiken lokalt, regionalt och nationellt. Hur det är att leda under en pandemin och hur detta har påverkat synen på diagnostiken och professionen.

Läs detaljerat program för spår 1 här


Temaspår 2: Diagnostikens roll i nära vårdarbetet
I det här blocket pratar vi om diagnostikens roll i nära vårdarbetet och den nationella samordning som pågår. Hur behöver diagnostikens resurser omstruktureras för att skapa goda förutsättningar i både kvalitetssäkring och kompetensutveckling för såväl patient som medarbetare i hela vårdkedjan? Vilka förmågor och kompetenser finns och vilka utvecklas för att vara den bästa resursen i denna omställning?

Läs detaljerat program för spår 2 här

16.00 Plenarföreläsning

Kommer vaccination att stoppa covid-19-pandemin?

Matti Sällberg Professor och biomedicinsk analytiker, Karolinska Institutet

Moderator: Maysae Quttineh

 

16.30 – 16.45 Summering av dagen


Fredag 29 oktober

 

08.30 Plenarföreläsning

Trends in the medical laboratory, in relation to the biomedical laboratory profession0

Joakim Dillner, professor och sjukhuskemist – Medicinsk Diagnostik Karolinska

Moderator: Maysae Quttineh

09.15 – 14.50
Temaföreläsningar i parallella spår
(Inklusive lunch, pauser och paneldiskussioner)

Temaspår 3: En profession i förändring, vart är vi på väg?
Hur kan vi möta framtidens laboratorium och dess behov? Vilka kompetenser kan behövas ?
Här möter du biomedicinska analytiker som har specialiserat sig och utvecklat unika kompetenser. Du möter biomedicinska analytiker som har valt att forska och höra om deras väg in i den akademiska världen och om unika forskningsprojekt. Utvalda lärosäten delar med sig av hur de arbetar för att hålla biomedicinska analytikerprogrammen uppdaterade inför framtidens diagnostik. Vad är viktigt för att framtidens nyutbildade biomedicinska analytiker skall ha rätt kompetenser? Kan biomedicinska analytiker arbeta med att programmera robotar?

Läs detaljerat program för spår 3 här

Temaspår 4: Högspecialiserad vård
Hur kommer vården att förändras i framtiden? I det här blocket får du en inblick i hur man kan använda den senaste diagnostiken för att ställa individuella diagnoser och bidra till individuella behandlingar. På vilket sätt bidrar artificiell intelligens till laboratoriediagnostiken? Spåret kommer att ge dig tankar kring hur läkare, forskare och biomedicinska analytiker tillsammans kan arbeta för att ge patienter diagnostik och vård som är anpassad för framtiden.

Läs detaljerat program för spår 4 här

 

15.10 Plenarföreläsning

Speak and Be Heard: Communicating Across the Generations
”Unless you work, live and socialize alone, chances are generational differences are getting in the way of clear communication and productive relationships.  We have multiple generations in the workplace, and it’s causing tension.  Traditionalists, Baby Boomers, Gen X, Gen Y and Gen Z are struggling to speak and be heard. This session will cover who we are, what experiences and global situations shaped our values and beliefs and how we carry these with us at home, to work and through our volunteer experiences.  Tips and tricks will be shared as we find a way to be heard.”

Christine Nielsen (CAN), CEO for the Canadian Society for Medical Laboratory Science (CSMLS)

Moderator: Maysae Quttineh

15.50 – 16.00 Avslutning

Maysae Quttineh och Joachim Lundahl summerar Diagnostikforum 2021


huvudutställare

 

utställare