Den 27 september i samband med årets Diagnostikforum anordnas en separat konferens riktad till chefer och ledare inom laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.

Vem ska göra vad i framtiden inom hälso- och sjukvården? En del arbetsgivare har drabbats av svårigheter att få tag på utbildade biomedicinska analytiker. Då ställer man sig givetvis frågor som: Vad ska vi göra? Vem ska vi anställa? Vilka arbetsuppgifter kan utföras av en annan yrkeskategori? Varför är biomedicinska analytikerna legitimerade? Är det för få som vill bli biomedicinsk analytiker? Är det för få som examineras? Är yrket inte tillräckligt känt och attraktivt? Saknas det karriärmöjligheter?

Om antalet biomedicinska analytiker inte räcker till för det framtida behovet behöver vi vara tydliga med vad man ska göra. Idag ser det väldigt olika ut vilka arbetsuppgifter som läggs på andra kategorier.

Dagen inleds med lunch. Samling för registrering vid Wilandersalen, USÖ.

Gemensamt mingel bland utställarna efter programmets slut (kvällstid).

Man kan delta endast på denna visionsdag eller lägga till ytterligare dagar för att vara med på Diagnostikforum. Konferensrum finns för de som vill fortsätta med egna möten under onsdag förmiddag innan Diagnostikforum startar.

Pris: 1000 kr exkl. moms. För medlemmar i IBL 750 kr exkl. moms.

Målgrupp: Chefer och ledare inom laboratoriemedicin och fysiologi. Utbildningsansvariga på lärosäten. Fackliga organisationer. Riksföreningar.

Program: Vem gör vad på framtidens laboratorium? 

Anmälan hittar du på:
http://www.regionorebrolan.se/uso/vemgorvadpaframtidenslaboratorier