Vad har pandemin lärt oss? Vilka lärdomar kan vi ta med oss för att skapa bra förutsättningar inför likande kriser i framtiden? Här möter du verksamhetschefer, metodutvecklare och Folkhälsomyndigheten med flera. Vi blickar tillbaka på pandemin från start till nuläge och reflekterar över hur det har påverkat diagnostiken lokalt, regionalt och nationellt. Hur det är att leda under en pandemin och hur detta har påverkat synen på diagnostiken och professionen.

Kl. 10.50
Temablock 1: Diagnostikens roll under pandemin – Styrkor, svagheter, möjligheter och hot

Moderator: Jimmy Stenmark

Tillbakablick på covid-19-pandemin: Utmaningar inom diagnostiken, logistiken och ledarskapet
Ingvar Eliasson

Från beredskapsdiagnostik till storskalig testning för ett nytt virus, SARS-CoV-2
Shaman Muradrasoli

Paneldiskussion (plenar)
Maysae Quttineh, Shaman Muradrasoli, Ingvar Eliasson, Mattias Karlsson

 


Lunch (12.10 – 13.10)

 


Kl. 13.10
Temablock 2: Hur har pandemin påverkat biomedicinska analytiker?

Moderator: Maysae Quttineh

Användning av snabbtester för SARS-CoV-2, antigen i svensk hälso- och sjukvård och behovet av extern kvalitetssäkring
Mattias Karlsson

Pandemins påverkan på PCR-diagnostiken
Maria Bergdahl

Laboratorieanalyser i pandemins fotspår – utvärdering av fyra kommersiella metoder för påvisning av antikroppar mot Sars-CoV-2 i serum
Sofia Somajo

Paus (14.30-15.00)

Ytterligare föreläsning presenteras inom kort

Tillbaka till programöversikten