I det här blocket pratar vi om diagnostikens roll i nära vårdarbetet och den nationella samordning som pågår. Hur behöver diagnostikens resurser omstruktureras för att skapa goda förutsättningar i både kvalitetssäkring och kompetensutveckling för såväl patient som medarbetare i hela vårdkedjan? Vilka förmågor och kompetenser finns och vilka utvecklas för att vara den bästa resursen i denna omställning?

kl. 10.50
Temablock 1: Omställning till nära vård

Moderator: Maysae Quttineh

Nära vård- varför, vad och hur?
Lisbeth Löpare

Betydelsen av patientnära diagnostik och kvalitetssäkring i en god och nära vård
Mattias Karlsson

Paneldiskussion (plenar)
Maysae Quttineh, Shaman Muradrasoli, Ingvar Eliasson, Mattias KarlssonLunch (12.10 – 13.10)

 


Kl. 13.10
Temablock 2 – Vikten av vår roll i utbildning av andra professioner

Moderator: Edona Dushi

Biomedicinsk analytiker utbildar forskningssjuksköterskor
Satu Thulin

Utbildning inom andra professioner, (PNA/Preanalys)
Gunilla Tjäder


Kl. 15.00
Block 3: ISO 15189 – Vad innebär en revidering av denna standard?

Moderator: Maysae Quttineh

Processen för revidering av ny standard
Lena Morgan

Vad kan den nya standarden innebära för vår profession?
Tomas Persson

 

Tillbaka till programöversikten