Hur kan vi möta framtidens laboratorium och dess behov?
Vilka kompetenser kan behövas? Här möter du biomedicinska analytiker som har specialiserat sig och utvecklat unika kompetenser. Du möter biomedicinska analytiker som har valt att forska och höra om deras väg in i den akademiska världen och om unika forskningsprojekt. Utvalda lärosäten delar med sig av hur de arbetar för att hålla biomedicinska analytikerprogrammen uppdaterade inför framtidens diagnostik. Vad är viktigt för att framtidens nyutbildade biomedicinska analytiker skall ha rätt kompetenser?

Kl. 09.15
Temablock 1: Behov av framtida kompetenser för biomedicinska analytiker

TaskShifting på histopatologiska laboratoriet
Eva Nilsson och Ida Robertsson

Bör framtidens biomedicinska analytiker kunna programmering?
Miguell Barroso

 

Kl. 10.30
Temablock 2: Arbetet inom lärosätena för att möta framtidens diagnostik – ”up-to-date”

Moderator: Camilla Linder

Rapport från Malmö universitet
Petri Gudmundsson

Rapport från Göteborgs universitet
Camilla Hesse

Rapport från Karolinska Institutet
Karin Bouma

Paneldiskussion om lärosätenas arbete med att möta framtidens diagnostik
Petri Gudmundsson, Camilla Hesse, Karin Bouma och Camilla Linder


Kl. 13.00
Temablock 3: Magisterprogram och specialistubildning för biomedicinska analytiker

Arbetsgrupp för nationell magister
Camilla Hesse

Min roll som specialist-BMA och vägen dit
Louise Thorell

Paneldiskussion om specialistutbildning för biomedicinska analytiker
Camilla Hesse, Louise Thorell, Lena Forsberg, Anna Werther-Evaldsson och Annika Ingvarsson


Kl. 13.45
Temablock 4: BMA som forskar och driver hälsosjukvården framåt: Vägen in, nyckel att lyckas ta sig in i akademiska sfären som biomedicinsk analytiker, framgångsfaktorer och etablering i forskarvärlden

Moderator: Jorge Hernandez

Det började med Paracetamol i serum och slutade i en helikopter med björnbajs i fickan
Helena Isaksson

Tillväxthormonforskning under 38 år – en spännande resa
Marion Walser

Kartläggning av nya biomarkörer vid HPV-relaterad cervixcancerutveckling
Vladimir Basic

 

Tillbaka till programöversikten