Hur kommer vården att förändras i framtiden?
I det här blocket får du en inblick i hur man kan använda den senaste diagnostiken för att ställa individuella diagnoser och bidra till individuella behandlingar. På vilket sätt bidrar artificiell intelligens till laboratoriediagnostiken? Kan biomedicinska analytiker arbeta med att programmera robotar? Spåret kommer att ge dig tankar kring hur läkare, forskare och biomedicinska analytiker tillsammans kan arbeta för att ge patienter diagnostik och vård som är anpassad för framtiden.

 

09.15
Målinriktad medicin, nya kunskaper nya metoder

Moderator: Joachim Lundahl

Framtidens cancerdiagnostik
Maria Johansson Soller

Förhoppningen om att upptäcka mindre metastaser med ny PET-CT-teknik
Mimmi Bjöersdorft

10.30
Målinriktad medicin, nya kunskaper nya metoder

Hur historik kan avgöra vilken testning som behövs
Joakim Dillner

Precisionsdiagnostik vid sällsynta sjukdomar
Anna Wedell

Kliniska prövningar av AI inom bröstcancerscreeningen
Fredrik Strand

12.15 – 13.00 Lunch

13.00
Målinriktad medicin, nya kunskaper nya metoder

Moderator: Camilla Linder

Farmakogenomik – individuell anpassning av läkemedel och dos baserat på genetiska förutsättningar. 
Erik Eliasson

Matchning av blodgrupper – på liv och död
Jill Storry

Utvärdering vid diagnostisk noggrannhet av kombinerat av hjärt- och lungultraljud (LUS) hos patienter som söker på grund av andfåddhet.
Kambiz Shahgaldi

 

Tillbaka till programöversikten